Juridisch & Rechtskundige zaken

MKB-Bedrijven

 • Bezwaarschriftprocedure Inkomstenbelasting (Belastingdienst)
 • Rechtskundig bedrijfsadvies (B.V.)
 • Contractenrecht (Huurobjecten)
 • Algemene Voorwaarden (B2B)
 • Incasso-procedure (Ingebrekestelling)
 • Aansprakelijkheidsstelling bedrijf & Schadevordering

Consumenten

 • Consumentenzaak - Wanprestatie zorg (Schadevordering)
 • Tuchtrechtprocedure (Civielrecht)
 • Consument - Verzekeringsmaatschappij (Polisvoorwaarden)
 • Consumentenzaak (Garantie)
 • Ontslagprocedure-Werknemersbeeindigingsovereenkomst (Convenant)
 • Consumenten advies Omgevingswet (Bestemmingsplan)
 • Consumentenzaak - Bedrijfsaansprakelijkheid (Zaakschade)
 • Bezwaar tegen Beschikking (Openbaar Ministerie)


VAKLITERATUUR EN (JURIDISCHE) PUBLICATIES

“Anno 2017: de dynamische notaris” 2017©
“De do’s and don’ts van medewerkers inzake privacywetgeving” 2018©
“Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-
Special: Data Protection Officer” 2017©
“Opleiding Data Protection Officer 2017/18© (constructie)
“De Wet Werk en Zekerheid: een verplicht keuzemenu?” 2016©


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Voor EMYRTAN een erezaak die gestoeld is op de politieke verslaggeving van Burgemeester & Wetshouders en de Gemeenteraad van Son & Breugel.

Burgers en maatschappelijke organisaties met betrokkenheid en belangen binnen de Gemeente Son & Breugel waarover politeke beslissingen worden genomen voor burger, bedrijf en/of waarbij de overheid centraal staat met een hoog democratisch gehalte!


LIDMAATSCHAPPEN


JURIDISCH ADVIES EN RECHTSBIJSTAND

Het eerste uur is kosteloos. Neem gerust contact op,
EMYRTAN is u graag van dienst!

Gedreven betrokken bij uw belangen:
juridische en rechtskundige rechtsbijstand


STUDIEBOEKEN

Door EMYRTAN gerealiseerde Studieboeken:

Voorraadbeheer en logistiek
Auteur: Mw. A.J.M. van der Heijden
ISBN: 978 90 313 46 356

Voorraadbeheer en logistiek SBA-nascholing
Auteur: Mw. A.J.M. van der Heijden
ISBN-10 90 313 46357


Nascholing Hart en Vaatziekten SBA
Auteur: Mw. A.J.M. van der Heijden